Arcticlean

Arcticlean Head light coat 10ml

135 kr 169 kr

Head light coat är en keramisk coating som du applicerar på dina strålkastare för att bibehålla deras finish under en längre tid. Produkten används både för bättre hållbarhet och högre glans.

10ml räcker till många uppsättningar strålkastare.

Tänk på att använda rätt skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier! 

Piktogram

Health Hazard

Exclamation Mark

Varningstext

Varning! Skadligt vid förtäring. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

Andra har också tittat på

Du har tidigare tittat på