Arcticlean Keramisk plastbehandling Trim coat, 30ml

424 SEK 499 SEK
-15%

Keramisk Trim coat är ett extremt hållbart skydd som även återställer sliten och solblekt plast till ursprungsskick.

Det har alltid funnits produkter för att behandla blekt eller sliten plast men då oftast oljebaserade vilket ger en begränsad hållbarhet, Trim coat ger i de flesta fall en permanent orginallik yta med extrem vatten- och smutsfrånstötande effekt.

Urblekta stötfångare, sidospeglar, hållarna till torkarbladen och annan plast blir som ny igen, du kan även använda Trim coat på dina lyktor, både som förebyggande skydd och som ”restorer”. Trim coat håller även för hög värme så du kan använda den på kåpor under motorhuven.

EAN/GTIN

Default Title: 7340192900676

Piktogram

Health Hazard

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på