Arcticlean Surface prep

118 SEK 139 SEK
-15%

Surface prep är en isopropanolbaserad rengöring som effektivt avlägsnar polermedelsrester, fett, olja och annat som kan försämra vidhäftning mot lack etc innan applicering av vaxer, lackskydd eller coatings.

Surface prep är ett måste innan Arcticlean ceramic coating men ger de flesta lackskydd en avsevärt bättre vidhäftning och hållbarhet.
Kan även användas till att avfetta andra ytor och material.

EAN/GTIN

500ml: 7340192900300

5L: 7340192900317

Piktogram

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på