Concept Vista

Concept Vista Plastic Conditioner 500ml

289 kr

Ett långtidsverkande silikonfritt plastskydd som ger nytt liv åt vinyl och plast, fräschar upp och återställer slitna och solblekta plast- och vinyldetaljer. Vista tvättas inte bort och har en oerhört god livslängd. Extremt dryg, kan läggas i lager så att ytan mättas. Tålig mot märken från regn och tvätt produkter, även vid upprepning. Produkten härdar och bildar ett gott skydd.

Användning:
Används på rengjord och torr yta.
Applicera med svamp eller trasa, se till att hela ytan täcks för ett jämnt resultat. Torka bort eventuellt överflöd på omkringliggande material
Undvik att den behandlade ytan blir våt inom 1 timme från applicering.
Behöver inte eftertorkas men ger ett mattare utseende om man torkar.

Tänk på att använda rätt skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier! 

Piktogram

Health Hazard

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

Andra har också tittat på

Du har tidigare tittat på