Good Stuff MICROFIBER WASH Tvättmedel mikfrofiber

87 SEK 109 SEK
-20%

Good Stuff Microfiber Wash är ett tvättmedel dedikerat för mikrofiberdukar som hjälper till att upprätthålla egenskaperna hos mikrofiber. Återställer absorbtionsförmågan. Medlet har testats dermatologiskt. När produkten används regelbundet förlänger den livslängden på begagnade dukar, mikrofibrer och torkhanddukar avsevärt.

ANVÄNDNING:

1. Använd 50 ml för en tvätt (5kg)
2. Vid tung smuts, blötlägg en trasa i 1L varmt vatten med 50 ml av produkten, lämna i 30-40 minuter
3. Tvätta i tvättmaskin vid 40-60 grader

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140928

1 l: 5907618140935

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Varning! Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på