Mafra Deca Flash 250ml

89 SEK

Deca Flash är en extremt effektiv produkt som enkelt löser hårt sittande asfalt, lim, klister, tjära och viss kåda. Perfekt att ha när den vanliga kallavfettningen inte räcker till eller när du tagit bort gamla dekaler som lämnar kvar massa limrester. Spraya på ytan som ska rengöras och låt Deca Flash verka i 5-10 minuter. Torka sedan med en microfiberduk eller spola med högtryck

EAN/GTIN

Default Title: 8005553000653

Piktogram

Environment Hazardous

Health Hazard

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på