Meguiars

Meguiars Air Re-Fresher New Car 1st

149 kr

Meguiars Air Re-Fresher New Car är det första luktelimineringssystemet för hela bilen. Den eliminerar omedelbart lukter permanent på molekylär nivå ända in i fläktsystemet och lämnar en nybils-doft efter sig.

"1 time use"

Tänk på att använda rätt skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier! 

Piktogram

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare, kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

Andra har också tittat på

Du har tidigare tittat på