SOFT99 Fusso Coat Dark bilvax 200g

399 SEK
SOFT99 Fusso Coat 12 Months Wax är en japansk syntetisk färgtätning som skapar en legendarisk skyddande hydrofob kappa på bilens kaross. Produkten skapar en hydrofob päls som håller i upp till 12 månader och håller bilens lack i gott skick. Fluorpolymer, som har en tillräcklig antifouling-förmåga skyddar effektivt ytan mot regn, smuts, gaser, surt regn och andra oönskade rester. Dess tjocka hårda beläggning stöter bort vatten starkt, eftersom vatten smidigt rinner ner från bilens yta. Förutom det skapar Fusso Coat 12 Months Wax en tydlig, högglans som utmärkt kommer att framhäva din bils lackfärg. Speciellt utformad för ljusa bilar. Instruktioner Ta bort eventuell smuts på bilens karosseri med bilschampo Applicera en liten mängd Fusso med svampen inkluderad och sprid den så jämnt som möjligt i cirkulära rörelser Låt det torka i minst 10-15 minuter (väderförhållandena gäller) Torka av rester med en mikrofiber av detaljgrad, och vänd handduken vid behov mellan processen. Tillåt 24 timmar mellan applicering av Fusso och tvätt av bil. 200 g tenn, komplett med applikator

EAN/GTIN

Default Title: 4975759103325

Piktogram

Environment Hazardous

Flammable

Varningstext

H228 Brandfarligt fast ämne. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Faroangivelse H228 Brandfarligt fast ämne. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn. Förebyggande P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P273 Undvik utsläpp till miljön. P501 Innehållet/behållaren ska man göra sig av med till lämpliga behållare för insamling av avfall som töms m.h.a. ett auktoriserat företag. Kompletterande etikettinformation EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

Du har tidigare tittat på