Stjärnagloss

Stjärnagloss Snö pH-neutral Snow Foam Prewash Förtvättsmedel

189 kr

Stjärnagloss Snö pH-neutral Snow Foam Prewash Förtvättsmedel

Tänk på att använda rätt skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier! 

Piktogram

Corrosive

Varningstext

Signalord Fara Faroangivelse Eye Dam. 1: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

Andra har också tittat på

Du har tidigare tittat på